Children’s Protection Research and Implementation Centre

Children’s Protection Research and Implementation Centre

AR-GE Faaliyetleri / Projeler

İhmal ve İstismara Uğramış Çocuğa Yaklaşımda Standardizasyon başlıklı, İSTKA/DFD/2012-12 Referans Nolu proje, İstanbul Kalınma Ajansından, Merkezimiz tarafından alınmış ve Ocak-Nisan 2012 döneminde başarı ile tamamlanmıştır.


İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi başlıklı, İSTKA/GNC/2012-151 Referans Nolu proje, İstanbul Kalınma Ajansından Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği tarafından alınmıştır. Merkezimiz bu projeye, proje ortağı olarak destek vermiştir. 01.12.2012 tarihinden başlayan proje, 01.12.2013 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.