Children’s Protection Research and Implementation Centre

Children’s Protection Research and Implementation Centre

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İlknur Tanboğa, Marmara Ü - Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti AD

Prof. Dr. Ozana Ural, Marmara Ü - Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Prof. Dr. Sibel Kalaça, Marmara Ü - Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Bahar Gökler, Hacettepe Ü - Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Emekli)

Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, Gazi Ü - Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sosyal Pediatri BD

Prof. Dr. Arzu Uzuner, Marmara Ü - Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Doç. Dr. Kemal Kuşçu, Marmara Ü - Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Marmara Ü - Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD   

Seda Akço, Avukat 

Oben Südütemiz, Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 Görevleri

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.