Children’s Protection Research and Implementation Centre

Children’s Protection Research and Implementation Centre

Kurslar ve Döner Sermaye

İhmal ve İstismar Mağduru Çocuklara Yönelik Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Çocuk Koruma Hizmetlerinde Bütüncül Yaklaşım Eğitimi başlamıştır. Eğitim başvurusu için WWW.COKMED.ORG sitesine gidiniz.