Children’s Protection Research and Implementation Centre

Children’s Protection Research and Implementation Centre

Müdürün Mesajı

Her çocuğun şiddetten arınmış bir yaşam hakkı vardır.  Çocuklara yönelik şiddet kabul edilemez. Hiçbir şekilde mazur görülemez.

Çocuk istismarı ve ihmali Dünya Sağlık Örgütü tarafından, “bir sorumluluk, güven ya da güç ilişkisi bağlamında; çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi ya da onuru açısından, fiilen zararlı veya potansiyel olarak zararlı sonuçlar verebilecek her tür fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ya da ihmalkar davranış veya ticari amaçlı, ya da diğer her türlü sömürü” olarak tanımlanmaktadır.

Ne yazıktır ki, dünyada milyonlarca çocuk şiddete maruz kalmakta ve şiddet olaylarının çok azı açığa çıkmaktadır. Kimi zaman şiddeti uygulayan, çocuğun kendi anne babasıdır. Şiddetin kısa ve uzun dönemdeki etkileri çok yıkıcı olabilir. Ülkemizde çocuk istismarının görülme sıklığı konusunda yapılan sınırlı çalışmalarda; fiziksel istismar sıklığının %30-35, cinsel istismar sıklığının ise % 4-18 arasında değiştiği görülmektedir.

Çocukların korunması hepimizi ilgilendirmelidir.

Çocukların korunmasında ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesinde üniversitelerin temel rolleri bulunmaktadır. Üniversiteler çocuk koruma alanında öncülük görevi üstlenip toplumda konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığı geliştirebilirler. Önleme, tanıtım ve savunu çalışmaları yapabilir, çocuk koruma alanında eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilirler. Şiddete karşı çocuklarla birlikte ve çocuklar için çalışanların kapasitelerinin geliştirmesine katkıda etkin rol alabilirler. Çocuk koruma alanında hizmet vermekte olan kurum ve kuruluşlar arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması amaçlı modellemeler gerçekleştirebilirler.

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK tarafından 28.08.2009 tarihinde 27333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur ve alanında ilklerdendir. Çocuk Koruma Birimimiz ise Merkezin bir uzantısı olup; ihmal ve istismara uğrayan çocuğa çok disiplinli bütüncül yaklaşım temeline dayalı olarak, Hastane içerisinde yapılandırılmıştır. Çocuk Koruma Birimlerinde; korunma ihtiyacı olan çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlemlerine dair uygulamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Biriminin işbirliği yapacağı kurumlar arasında öncelikle Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler, Çocuk Polisi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gelmektedir.  Bu işbirliğiyle, ihmal ve istismara uğramış çocuğa bütüncül yaklaşılarak çocuğun tekrar tekrar olayın öyküsünü anlatması engellenerek, süreçte çocuğun yeni örselenmelerle karşılaşma riski ortadan kaldırılmaktadır.

Marmara Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocuğun korumasına Üniversitemize sınırlı değil, ülke ve dünya çocukları çerçevesinde yaklaşmaktadır. Bu nedenle, üniversitelerimizde yeni merkezlerin kurulması, kurulmuş merkezlerin geliştirilmesi, merkezler arası birlikteliğin sağlanması, merkez çalışanlarına eğitim programlarının geliştirilmesi, uluslararası işbirliklerinin kurulması gibi, bir dizi alanda çalışmaların yapılması ve sürdürülmesine katkı sağlamakta ve öncülük görevi üstlenmektedir.

Üniversitemizin Çocuk Koruma Merkezi’nde görev alan çok sayıda deneyimli öğretim üyesi, çocukların ihmal ve istismarının önlenmesi çalışmalarına, heves ve heyecanla katkı sağlamaktadırlar. Hepbirlikte yakın gelecekte çocuk koruma alanındaki çalışmaların gelişerek artacağı ve çocuklarımıza daha güvenli bir yaşam ortamı sunulacağı umudunu taşımaktayız.

 

Prof. Dr. E.Tolga Dağlı