Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Koruma Birimi

Özlem Korel, Uzman Hemşire

Burçu Kılıç, Klinik Psikolog

Yeşim Yenigül, Psikolog

Hastanemiz bünyesinde çalışan “Çocuk Koruma Birimi”nin çekirdek ekipleri çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, adli tıp ve çocuk ruh sağlığı uzmanlarından oluşmaktadır. Hekimlere ek olarak ekipte 2 psikolog ve 1 hemşire çalışmaktadır. Birimde tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik çalışmalarından sorumlu bir personel görevlendirilmiştir. Bu ekipteki tüm bireyler bir takım ruhu içinde çalışmaktadır. Ekip çalışanları birbirleri ile belirli aralıklarla toplanarak olguları değerlendirmekte ve olgular konusunda ortak izlem kararı almaktadır.

Birim, çocuk dostu bir dekorasyon içermekte ve hastane kalabalığından uzak bir alanda yerleşmektedir. Bekleme odasında çocuğun oynayabileceği bir alan ya da ilgilenebileceği kitap, dergi, boya kalemi gibi malzemeler bulunmaktadır. Görüşme odası sade ve rahat olup, çocuğun dikkatini dağıtacak, görüşmeden uzaklaştıracak eşyalar bulunmamaktadır. Görüşme odasında rahatça oturulacak 2 koltuk ile gerektiğinde kullanılacak kağıt/renkli kalemler, okul öncesi çocuklarla görüşme yapılırken gereğinde kullanılacak oyuncak ve gerekli malzemelerin bulunmaktadır. Görüşmeyi kayda almak için tavana bir video kamera/ses sistemi monte edilmistir. Bu oda ile bağlantılı, arası aynalı camla ayrılmış bir yan odanın bulunmaktadır. Birimde, aileyle görüşmenin yapıldığı ve ekip üyelerinin toplandığı bir toplantı odası bulunmaktadır. Muayene odası; fizik muayenenin tam olarak yapılabilmesine ve gerekli örneklerin alınabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birimde ayrıca tüm dosyaların güvenle saklandığı arşiv odası da bulunmaktadır.

ODALAR: (1) Doktor odası , (2) Psikolog odası, (3) İzlem odası , (4) Görüşme odası, (5) Hemşire/Muayene odası, (6) Bekleme odası, (7) Toplantı odası, (8) Sekreter odası ve (9) Arşiv odası.

Bu sayfa Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 03.03.2016 10:54:59 tarihinde güncellenmiştir.