Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri Ne Yapar? Neden Önemlidir?

Bu merkezler, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara kaliteli ve ihtiyaca uygun tanı, tedavi, korunma ve izleme hizmeti sunarlar. Böylece muayene tekrarları ve delil kayıpları önlenir, ihtiyaca uygun ve zamanında raporlama yapılır, yargıdaki gecikmelerin önüne geçilir ve uygun koruma hizmetleri sunulabilir. Kısaca, ihmal ve istismar mağduru çocukların ikincil örselenmelerinin önlenmesi sağlanır. Çocuklar artık bu merkezlerin yokluğundan ötürü, defalarca muayene edilmezler ve uzun yargılama süreçleri içerisinde bir kez daha mağdur olmazlar. Aynı zamanda bu merkezler, yürüttükleri eğitim, araştırma, toplumsal bilinç ve duyarlılık geliştirme faaliyetleri ile de çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine katkıda bulunurlar.


Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezlerinin Mevcut Durumları Nedir?  

Hali hazırda 9 üniversite bünyesinde YÖK’ten onay alarak kurulmuş merkezler vardır: Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi .

Ancak bu merkezlerin teknik donanım ve uzmanlık kapasiteleri farklılık göstermekte ve geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Mevcut kapasiteleri göz önüne alındığında kısa sürede merkez kurulumu yapabilecek üniversiteler bulunmaktadır. YÖK onayını takiben, bu merkezlerin kurulum ve faaliyete geçmek için desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu sayfa Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 03.03.2016 10:58:29 tarihinde güncellenmiştir.